Medelanskaffning och donationer

Donationer

Genom donationer kan du bidra till Åbo Rotaryklubbs humanitära projekt såsom t.ex. ungdomsutbytesverksamhet och serviceprojekt som strävar till att befrämja omnejdens välbefinnande. Åbo Rotaryklubbs kontonummer är FI27 1525 3000 0005 52.

Du kan även ta kontakt med vår klubbs president och diskutera andra eventuella sätt att stöda klubbens verksamhet. Vi tar mer än gärna med frivilliga i våra serviceprojekt. Det är också ett mycket bra sätt att få en inblick i klubbens verksamhet. Ungdomsutbytesverksamheten behöver också ständigt frivilliga värdfamiljer för utländska utbyteselever.

Rotarystiftelsens projekt

Rotary Foundation är verksam över hela världen och ger årligen över 300 miljoner euro till olika välgörenhetsprojekt som stöder Rotarys ideologi. Genom ett stort antal projekt hjälper Rotary Foundation att förbättra mödra- och barnavård samt att förebygga och behandla sjukdomar. Stiftelsen främjar utbildning, läskunnighet, fredsarbete samt lokala ekonomier och samfund. Rotary Foundation främjar tillgång till rent vatten och hygienkunskaper där det finns behov av detta. Vår klubb deltar i det arbete som initierats av Rotary för att utrota polio i världen genom personliga donationer och projekt.En del av medlemsavgiften för Åbo Rotaryklubb styrs till Rotary Foundations projekt. Kärnan i Rotary Foundations effektivitet ligger dock i det faktum att både rotarianer personligen och externa enheter ger fortlöpande bidrag till stiftelsen. Donationer från klubben och dess medlemmar återbärs också till lokala projekt som distriktsbidrag.

Paul Harris FellowFör de donationer som givits till Rotary Foundation ges respektive rotarianer olika belöningar. Den mest kända av dessa är Paul Harris Fellow -belöningen, som har fått sitt namn efter Rotarys grundare och som delas ut för varje donerad tusen dollar. Globalt har det redan tilldelats över en miljon PHF-belöningar.

På Rotary Foundations webbsida berättas om det största internationella bidraget, det s.k. Global Grant -projektet.

Donationer till Rotarystiftelsen

Det är möjligt för enskilda klubbar, dess medlemmar, eller vem som helst att stöda verksamheten i denna globala välgörenhetsorganisation.

Every Rotarian Every YearRotaryklubbens medlemmar gör enkelt sina donationer via My Rotary -sidorna, där man kan göra en  engångsbetalning eller skapa en fortlöpande kreditkortsbetalning  för ett valfritt belopp t.ex. månads-, kvartals- eller årsvis. Målet med det s.k. initiativet Every Rotarian Every Year är att varje rotarian skulle donera minst 25 USD till Rotary Foundation varje år, och samtidigt skulle värdet av de sammanlagda donationerna från alla medlemmar i klubben överstiga 100 USD per medlem och år.

Vi ber donatorer som inte är rotarianer att kontakta klubbens stiftelseombud och bekanta sig med Rotary Foundations verksamhet.

Åbo Rotaryklubbs stiftelseombuds uppgift är att främja medlemmars kunskap om Rotary Foundation. Rotarydistrikten har en egen kommitté för Rotary Foundation. Kommitténs uppgift är att t.ex. koordinera klubbarnas projektansökningar till Rotary Foundation.

Stipendier

Åbo Rotaryklubb beviljar inga egna stipendier.

Share This