Ungdomsutbytet

Ungdomsutbytet

Via Åbo Rotaryklubb kan du åka som utbytesstuderande utomlands. Normalt erbjuder vi årligen 2-3 ungdomar denna möjlighet till årsutbyte (ett läsår). Det är också möjligt att söka till ett kortare sommarutbyte (två månader). Att vara värdfamilj, erbjuder intresserade familjer, en möjlighet att bekanta sig med Rotarys utbytesverksamhet.

Rotarys ungdomsutbyte är ett tryggt och oftast rätt förmånligt sätt att bege sig som utbytesstuderande utomlands. Rotarys ungdomsutbyte är certifierat och övervakat. Rotarianernas anvisningar och regler, som är bindande för de unga, utgör en del av tryggheten. Den unga och hens familj får skolning i utbytesårets utmaningar innan de åker ut i världen.

Den mottagande familjen tar emot den unga som en familjemedlem. Den mottagande rotaryklubben står bl.a. för utbytesstuderandens skolkostnader. Den unga får även en liten månadspeng av sin rotaryklubb. Familjen får ingen monetär ersättning för den ungas uppehälle.

Värdfamiljer behövs för de utbytesstuderande som kommer till Finland. Studeranden bor i regel i  tre familjer under utbytesåret, dvs. cirka fyra månader i var. Om du vill erbjuda ett tryggt hem för en ung, utländsk studerande, ta kontakt med ansvarig för ungdomsutbytet i vår klubb.

När rotaryklubben tar emot en utländsk utbytesstuderande, medför detta, att en av våra unga i gengäld ges möjlighet att åka utomlands. Skolgången utomlands är närmelsevis inte alltid kostnadsfri, men den mottagande rotaryklubben står för dessa kostnader. Den unga får också samma förmåner och uppehälle, som den som kommer till oss.

Blev du intresserad av ungdomsutbytet?

Ansökning till årsutbyte och sommarutbyte sker under den föregående hösten. Sökanden ska skicka in en informell ansökan (ca 1 sida) under september månad till Åbo Rotaryklubbs ansvarig för ungdomsutbytet. Alla sökande kallas till intervju. På basis av intervjuerna väljs utbytesstuderandena. Eftersom Rotarys ungdomsutbyte baserar sig på ömsesidighet, är det möjligt att eventuella mottagarländer och antalet utbytesplatser varierar från år till år.

Du kan läsa mera om ungdomsutbytet, ansökningsproceduren och  -kraven, olika utbytesalternativ, kostnader samt ansvar och förpliktelser för ungdomsutbytet på Finlands Rotarys ungdomsutbytessidor eller genom att ta kontakt med vår klubbs ansvarig för ungdomsutbytet.

Om du blev intresserad av möjligheten att fungera som värdfamilj kan du likaså ta kontakt med vår klubbs ansvarig för ungdomsutbytet.

Vad efter ungdomsutbytet?

Utbytesaktiviteter slutar inte nödvändigtvis med en återkomst hem, men de som är villiga kan fortsätta sin verksamhet till stöd för ungdomsutbyten med RotEx-aktiviteter.

Mötesuppgifter

Plats:
Suomalainen Pohja
Aurakatu 24 A
20100 Turku

Tid:
Tisdagar 11.45–13.00

Share This