Vi är en del av internationell Rotary

Rotary International

Rotary International stöder och guidar rotarianer och klubbar i att uppnå Rotarys mål. Rotary Internationals högsta beslutande organ är årsmötet, till vilket varje klubb har rätt att skicka en officiell representant och i vilket varje rotarian har rätt att delta.

Huvudpersonen på Rotary International är presidenten som väljs för ett år i sänder.

Rotary International har sitt huvudkontor i Evanston, Illinois, nära Chicago. Huvudkontoret sysselsätter cirka 350 personer under ledning av generalsekreteraren. Förutom huvudkontoret har Rotary International sju regionala kontor runt om i världen. Den europeiska och afrikanska byrån (EAO) i Zurich betjänar finska rotarianer.

My Rotary

My Rotary är ett verktyg och en resursbank som delas av alla rotarianer och underhålls av Rotary International. I My Rotary kan du skapa en profil för dig själv för att nätverka med andra rotarianer eller delta i internationella diskussionsgrupper, inrättade av rotarianer. Genom My Rotary kan användare också stödja Rotarystiftelsen med monetära donationer och delta i Rotary Foundations internationella projekt.

My Rotary har också samlat omfattande läromedel om olika Rotaryämnen för distribution till medlemmar, t.ex. material för klubb- och distriktsansvariga i olika roller, material för specifika ändamål såsom t.ex rekrytering av ny medlem. Dessutom tillhandahåller Brand Center färdigt, distribuerbart PR-material, anpassningsbara, officiella logotyper för olika ändamål och färdiga dokumentmodeller för Rotary-nyhetsbrev eller Power Point presentationer.

Rotarystiftelsen

Rotarystiftelsen är en av världens största välgörenhetsaktörer, som ideligen placerar sig bland de främsta i genomskinlighets- och pålitlighetsjämförelser.

Rotarystiftelsen koordinerar och finansierar rotarianernas världsomfattande serviceverksamhet. Stiftelsens arbete grundar sig på frivilliga donationer och kapitalavkastning, vilka kanaliseras till utbildningsprojekt och humanitärt biståndsarbete.

Mötesuppgifter

Plats:
Suomalainen Pohja
Aurakatu 24 A
20100 Turku

Tid:
Tisdagar 11.45–13.00

Share This