Vi är en del av internationell Rotary

Rotary International

Rotary International stöder och guider rotarianer och klubbar i att uppnå Rotarys mål. Rotary Internationals högsta beslutande organ är årsmötet, till vilket varje klubb har rätt att skicka en officiell representant och till vilken varje rotarian har rätt att delta.

Huvudpersonen på Rotary International är den årligen föränderliga presidenten.

Rotary International har sitt huvudkontor i Evanston, Illinois, nära Chicago. Huvudkontoret sysselsätter cirka 530 personer under ledning av generalsekreteraren. Förutom huvudkontoret har Rotary International sju regionala kontor runt om i världen. Europeiska och afrikanska byrån (EAO) i Zürich betjänar finska rotarianer.

My Rotary

My Rotary är ett verktyg och en resursbank som delas av alla rotarianer och underhålls av Rotary International. I My Rotary kan du skapa en profil för dig själv att nätverka med andra rotarianer och delta i diskussioner i internationella diskussionsgrupper som inrättats av rotarianer. Genom My Rotary kan användare också stödja Rotarystiftelsen med monetära donationer och delta i Rotary Foundation internationella projekt.

My Rotary har också samlat omfattande läromedel om olika Rotary-ämnen som ska distribueras och distribueras till medlemmar, t.ex. material för klubb- och distriktsansvariga och olika roller, samt material för specifika ämnen, såsom rekrytering av en ny medlem eller en ny medlem. Dessutom tillhandahåller Brand Center färdigt, distribuerbart PR-material, anpassningsbara officiella logotyper för olika användningsområden och färdiga dokumentmallar för att skapa ett Rotary-nyhetsbrev eller PowerPoint-presentation, till exempel.

Mer instruktioner för hur du ställer in och använder My Rotary finns här.

Rotarystiftelsen

Rotarystiftelsen är en av världens största välgörenhetsaktörer, som ideligen placerar sig bland de främsta i genomskinlighets- och pålitlighetsjämförelser.

Rotarystiftelsen koordinerar och finansierar rotarianernas världsomfattande serviceverksamhet. Stiftelsens arbete grundar sig på frivilliga donationer och kapitalavkastning, vilka kanaliseras till utbildningsprojekt och humanitärt biståndsarbete.

Mötesuppgifter

Plats:
Suomalainen Pohja
Aurakatu 24 A
20100 Turku

Tid:
Tisdagar 11.45–13.00

Händelser

Ei tapahtumia.
Share This