Intresserad av medlemskap?

Intresserad av medlemskap?

Vill du göra gott och påverka både på din hemort och globalt?

Rotary-jäsenmerkkiSom rotarian får du en god chans att vara med och utveckla den egna hemorten tillsammans med likasinnade påverkare. Som medlem kan du göra mycket nytta i din omgivning – antingen som representant, expert eller yrkesutövare.

Rotary är en internationell aktör med möjligheter och perspektiv för global verksamhet. Du får en god möjlighet att bilda nätverk både lokalt, nationellt och i ännu större utsträckning.

Bekanta Dig även med aktiviteter riktade till ungdomar, Rotaract.

Tio goda skäl för att bli en rotarian

Som rotarian kan du:

1. Tjäna och använda dina egna färdigheter
2. Bilda professionella nätverk
3. Växa och utvecklas som människa
4. Skapa nya vänskapsband
5. Ta del av kulturellt mångfald
6. Fungera som en god medlem i samhället
7. Främja global förståelse
8. Trivas och uppleva nya saker
9. Ta del av ungdomsutbyte och, om du önskar, ta med en utbyteselev till ditt hem
10. Ta del av etiska aktiviteter.

Fyra-fråge-provet

Etiska principer styr Rotarys praktiska verksamhet. Genom vårt Fyra-fråge-prov försöker vi främja god praxis både vid ömsesidigt umgänge och serviceprojekt. Utforska således dina tankar, ord och gärningar med hjälp av dem.

1. Är det SANT?
2. Är det RÄTTVIST mot alla parter?
3. Kommer det att skapa GOD VILJA och BÄTTRE VÄNSKAPSFÖRHÅLLANDEN?
4. Kommer det att vara till FÖRDEL för alla som det berör?

 

Rotary Four-Way Test

Share This