Maahanmuuttajanuoret olivat hyvin kiinnostuneita kuulemaan vinkkejä työnhakuun.

Tänään pidettiin Rotaryklubien Aboa Nova, Kupittaa ja Samppalinna nuorisoprojektiin liittyvää CV-työpajaa Turun Ammatti-instituutin eli TAI:n tiloissa, ja pääsin itsekin vaimoni siivellä mukaan tutustumaan ja osallistumaan hankkeeseen. Kohderyhmäksi oli valikoitunut luokkahuoneellinen, n. 17–21-vuotiaita, lähinnä yksin maahan tulleita maahanmuuttajanuoria, jotka ovat perusopetuksensa päätösvaiheessa. Paikalla oli ryhmä rotareita eri klubeista kertomassa nuorille omista ammatillisista taustoistaan ja antamassa vinkkejä työnhakuun sekä auttamassa nuoria työstämään ensimmäisiä ansioluetteloitaan. Reilun parin tunnin aikana nuoret saivatkin rautaisannoksen työelämätietoutta sekä hands-on -valmennusta hyvän CV:n rakenteen ja sisällön tuottamiseen.

Osallistuneiden rotarien urapoluilta löytyi varsin monipuolisia ammatteja.

Autettavat nuoret olivat hyvin erilaisista lähtökohdista liikkeellä. Osalla oli jo aiempaa työkokemusta tai olivat jo töissä, ja osa oli vailla minkäänlaista työkokemusta. Osa oli jo ennalta pohtinut työnhakua sekä ansioluetteloon kirjattavia asioita, ja löytyipä monelta jo työstettävä CV-mallipohjakin valmiiksi. Kaikilta saatiin kuitenkin vuorovaikutteisten keskustelujen myötä nostettua pintaan omia kiinnostuksen kohteita, urahaaveita ja tulevaisuuden suunnitelmia sekä kuvauksia omasta tämänhetkisestä osaamisestaan, kokemuksestaan ja luonteenpiirteistään. Vähäisen aiemman työkokemuksen myötä erityisen tärkeäksi tuntui monen kohdalla nousevan siirrettävien taitojen, eli ei suoraan työelämästä vaan ennemminkin vapaa-ajalta ja harrastuksista opitun osaamisen tunnistaminen ja hyödyntäminen työnhaussa. Myös laaja kielitaito tuntui monen kohdalla korostuvan.

Monen nuoren kanssa päädyttiin luomaan CV-pohja graafisella käyttöliittymällä varustetulla Canva-sovelluksella, jonka nettiselainpohjainen helppokäyttöisyys sekä valmiit ansioluettelomallipohjat madalsivat kynnystä päästä alkuun. Veikkaanpa, että moni nuoria mentoroiva rotarikin oppi samalla uutta nykyaikaisen CV:n laatimisesta, ainakin teknisestä näkökulmasta.

Nuoret oivalsivat hyvin mitä ansioluetteloon kuuluu listata ja mitä ei, ja osasivat kysyä mieltä askarruttavia asioita.

Mielenkiintoisia keskusteluja käytiin mm. siitä, pitäisikö CV kirjoittaa suomeksi vai englanniksi, ja tässä maahanmuuttajien kohdalla päädyttiin korostamaan suomenkielen taitoa. Myös CV:n pysyvistä ns. staattisista tiedoista ja ajan myötä muuttuvista tiedoista käytiin keskusteluja, ja nuoret alkoivat ymmärtää, miksi CV ja/tai työhakemus tulisi räätälöidä kutakin haettavaa työpaikkaa varten. Ymmärrystä syntyi myös, mitä eroa on sillä laatiiko työhakemusta tulevaisuuden unelmatyöpaikkaan vai ensimmäiseen työharjoittelupaikkaansa.

Pohdittiin myös, että onko CV:n hyvä olla paperitulosteena jaettavissa töitä hakiessa tai työhaastatteluun saapuessa, vai riittääkö sähköpostitse jaettava PDF-kopio, ja sivuttiin myös esim. LinkedIn-profiilin hyödyntämisestä aina ajan tasalla pidettävänä verkko-CV:nä. Tässä keskustelussa huomattiin, että eri aloilla ja erilaisissa työpaikoissa on kirjavat käytännöt, ja yksi tapa ei välttämättä toimi kaikkien työantajien kanssa, vaan työnhakijana pitää pystyä joustamaan. Todettiin myös, että monella isommalla yrityksellä on omat työnhakuportaalinsa, joihin työnhakijoiden oletetaan syöttävän CV-tietojaan erillisellä verkkolomakkeella, jolloin asiaa helpottaa, jos omasta ansioluettelosta voi suoraan kopioida valmiita tekstejä lomakkeelle.

Parin tunnin rykäisyn aikana ei ihan 100 % valmiiksi saatu montaakaan CV:tä, mutta nuorille jäi ainakin selkeä kuva siitä millaisia asioita kannattaa huomioida ansioluetteloa ja työhakemusta laatiessa sekä omia urahaaveita työhakemukseen sanoittaessa. Erityisesti ennakkosuunnittelun tärkeyttä korostettiin, ettei vaan raapaista CV:tä mallipohjan mukaan, vaan mietitään miten omaa itseään ja luonnettaan työnhakijana saa parhaiten ilmaistua ansioluettelossa. Tästä onkin hyvä jatkaa nuorisoprojektia, ja tilaisuuden lopuksi nuorille jaettiinkin eri CV-työpajaan osallistuneiden rotareiden yhteystietoja jatkohaastattelujen sopimiseksi sen mukaan, kenen urataustat parhaiten auttaisivat nuoria näiden omissa ammattihaaveissa.

 

Allekirjoitus
Presidentti

Share This