Matrikkeli 2021–2022Tiedote kaikille Suomen Rotarytoimijoille ja Rotaryklubeille:

ROTARYMATRIKKELIN OSIOT 1 JA 2 ILMESTYNEET VERKOSSA

Suomen Rotarypalvelu (SRP) teetti syksyllä 2020 kyselyn matrikkelin tarpeellisuudesta. 79 % vastaajista piti matrikkelia erittäin tarpeellisena tai tarpeellisena. Matrikkelin ilmestymistä sähköisenä kannatti 51 % ja painettuna 45 %. Kyselyn tuloksen perusteella ja jäsenten tietosuojan parantamiseksi päätettiin tuleva matrikkeli julkaista sähköisenä.

Matrikkeli koostuu kolmesta osiosta.

Osio 1 on Perustietoa Rotarystä ja se vastaa printatun matrikkelin ”Sinisiä sivuja”

Se ilmestyy suomalaisena, ruotsalaisena ja virolaisena versiona.

Ne löytyvät nyt SRP:n verkkosivulta kohdasta → JÄSENILLE → ROTARYN TIETOPANKKI → 1. SUOMEN ROTARYPALVELU → kansiosta 1.1. ROTARYMATRIKKELI

Osio on tarkoitettu kaikille rotareille ja myös Rotaryn ulkopuolisille tietopaketiksi järjestöstämme.

Osion voi halutessaan ladata, tallentaa, jakaa ja tulostaa.

Osio 2 on Matrikkelihakemisto, josta löytyy kaikki organisaatiomme toimihenkilöt 2021-2022 yhteystietoineen.

Se ilmestyy yhtenä tiedostona, joka on suomen-, ruotsin- ja englanninkielinen.

Osio löytyy nyt SRP:n verkkosivulta kohdasta → JÄSENILLE → ROTARYN TIETOPANKKI → 1. SUOMEN ROTARYPALVELU → kansiosta 1.1. ROTARYMATRIKKELI

Osion voi halutessaan tallentaa, mutta se on tarkoitettu vain rotarien käyttöön.

Osio 3 on luettelo jäsenistöstämme ja klubeistamme.

SE EI ILMESTY VIELÄ.

Osio ei ole valmis, koska kaikki klubit eivät ole päivittäneet tietojaan SRP:n jäsentietojärjestelmään. Päivityksessä jokaisen rotarin tulee ottaa kantaa, suostuuko hän tietojensa julkaisemiseen muille rotareille vai ei.

Päivitystä pyydettiin klubeilta jo keväällä 2021, mutta päivitys on kesken. Osion 3 julkaisuajankohta riippuu siis klubien jäsentietojen päivitysasteesta.

Kun osio on valmis, se julkaistaan verkossa tietoturvasyistä vain rotareille ja sellaisessa muodossa, että sitä voi vain selailla, mutta ei ladata, tallentaa, tulostaa eikä jakaa.

Osion 3 julkaisemisesta ilmoitetaan erikseen.

 

Rotaryterveisin
SRP:n julkaisutoimikunta

Share This