SE-projekti

SE-projekti: Barbro ja Liz

Elizabeth Mbaren mentori on Turun Rotaryklubin Barbro Kanerva. Näin Mbare kertoo kuvanottotilanteesta: – Meillä oli tänään ensimmäinen tapaamisemme rouva Barbron kanssa. Tapaamisemme meni hyvin, ja hän on hyvä mentori. Kiitos paljon, että esittelitte hänet minulle. Minä olen todella iloinen. (Kuva: Barbro Kanerva)

Mikä SE on?

SE on lyhenne palveluprojektin nimestä Suomella Eteenpäin. SE on Turun Rotaryklubin pilottiprojekti, jossa kokeillaan käytännössä varsinkin maahanmuuttajanaisten kotoutumisen tukemista mentoroinnin ja Rotary-verkoston avulla. Nimensä mukaisesti se keskittyy kahteen asiaan: Suomella ­– treenaamme maahanmuuttajien suomen kieltä keskustelemalla. Eteenpäin – osallistujien kanssa määritellään henkilökohtainen tavoite, joka auttaa häntä integroitumaan yhteiskuntaamme.

SE lähtee tarpeesta

Kun Suomen väestö jaetaan pääasiallisen toiminnan ja kielen mukaan, nähdään, että Suomessa työlliset jakautuvat kahtia: noin puolet on suomenkielisiä ja puolet vieraskielisiä. Kun tarkastellaan työttömiä, vieraskielisten osuus on noin kaksinkertainen verrattuna suomenkielisiin. Iso osa erosta selittyy maahanmuuttajanaisten heikoilla luvuilla. Monet ovat tulleet maahan perheensä kanssa ja jääneet kotiin hoitamaan lapsia. (Helsingin Sanomat 3.11.2023)

Ensimmäisen polven maahanmuuttajanaisilla ei välttämättä ole kontaktia meidän yhteiskuntaamme. He saattavat katsoa oman maansa televisiota, seurustella vain maamiestensä ja -naistensa kanssa samaan aikaan, kun heidän lapsensa oppivat suomalaisiksi koulussa. Lapset saattavat jopa hävetä suomea osaamattomia äitejään. Meihin suomalaisiin ei ole aina helppo tutustua.

SE on erilainen

Turussa on useitakin kolmannen sektorin toimijoita, joilla on maahanmuuttajien kotoutumiseen tähtääviä hankkeita. SE-projekti erottuu joukosta sillä, että se hyödyntää projektissa rotarien verkostoja mentoroinnissa: Vaikka jokainen maahanmuuttaja saa oman mentorin, taustalla on koko joukko yhteiskuntaan hyvin verkostoituneita ihmisiä, jotka tarjoavat osaamistaan ja kontaktejaan maahanmuuttajan avuksi.

SE on käytännöllinen tapa auttaa

SE-pilottiprojekti kestää tammikuusta kesäkuun loppuun 2024. Pilottivaiheessa siihen osallistuu vajaat kymmenen maahanmuuttajaa ja saman verran rotarimentoreita taustajoukkoineen. Osallistuja ja hänelle osoitettu mentori tapaavat noin kaksi kertaa kuukaudessa, parin tunnin ajan kerrallaan. Lisäksi järjestetään kolme yhteistapaamista.

Tapaamisten ohjelma vaihtelee sen mukaan, mitä osallistuja ja mentori kokevat mielekkääksi. Jos tavoitteena on rohkaistua osallistumaan yhteiskuntaan, mentoripari tutustuu yhdessä erilaisiin kohteisiin ja toimimiseen siellä. Toisaalta, jos tavoitteena on tutustua oman alan ammattilaisiin ja yrityksiin, mentori voi järjestää mahdollisuuksia siihen. SE ei kuitenkaan ole työllistämisprojekti, vaan se tukee ja vahvistaa osallistujan omia voimavaroja, rohkaisee ja luo luottamusta omiin mahdollisuuksiin.

SE alkaa pilottiprojektilla

SE-pilottiprojekti kestää tammikuusta 2024 saman vuoden juhannukseen. Projektin puitteissa on laadittu projektisuunnitelma sekä käsikirja mentoreille. Pilottiprojektin jälkeen tulokset analysoidaan määriteltyjen mittareiden mukaan. Niissä tarkastellaan kielitaidon kohenemista, oman tavoitteen toteutumista, osallistumista ja sitoutumista projektiin sekä tapaamisiin. Projektin jälkeen laadittava loppuraportti vetää kokemukset yhteen.

Yhteystiedot: suomella.eteenpain@gmail.com

SE-projekti järjesti mm. yhteistapaamisen Turun pääkirjastossa. (Kuvat: Juha Hämäläinen)

 


Projektin ajankohtaistiedotteet:
Tagit

Julkaistu

1.2.2024