Klubiviirien vaihto vaihto-oppilaan kanssa

Miten sinä itse voisit toimia esimerkkinä muille rotareille ja olla avuksi kanssaihmisillesi?

Hyvät rotariystäväni,

1,5 kk syyskautta on nyt takanapäin, ja klubimme turvallisuusteemaiset kokoukset ovat olleet kiinnostavaa seurattavaa, ja ne ovat vetäneet osallistujiakin hyvin paikalle. Yleinen turvallisuustilannehan maailmassa ei sinänsä ole mitenkään helpottunut viimeaikoina, joten tällaiset tietoiskut ja ajankohtaiskatsaukset ovat varmasti edelleen tervetulleita jäsenillemme. Ehkä jatkossa myös jotain konkreettisemmin jäsenistöä aktivoivaa ja osallistavaa turvallisuusaihetta voitaisiin koittaa mahduttaa viikko-ohjelmaamme?

Ukrainan sodan pitkittyessä Suomeenkin kohdistuvat kyberuhat ja tietoverkoissa tapahtuvat hyökkäykset sekä vakoilutoiminta ovat edelleen kasvussa niin valtiollisten toimijoiden kuin rikollistenkin toteuttamina. Jatkuvalla informaatiovaikuttamisella heikennetään yhteiskunnallista vakautta ja luodaan erimielisyyksiä, ja vaikutetaan jopa poliittiseen päätöksentekoon. Valtamediassa ja sosiaalisen median keskustelupalstoilla polarisoituneet mielipiteet näkyvät päivittäin, ja kansainvälinen geopoliittinen tilanne vaikuttaa tässäkin Suomeen. Nuorison tekemät väkivaltarikokset ja katujengiytyminen ylityöllistävät poliisia ja ennaltaehkäiseviä toimintoja, eikä ääriliikkeiden mukainen radikalisoituminenkaan ole enää vierasta Suomessa. Tähän kun yhdistetään vielä ilmastonmuutos ja sen tuomat ympäristöuhat, niin näiden kaikkien aiheuttamia ekologisia, taloudellisia ja sosiaalisia haasteita sekä vaikutusta infrastruktuuriimme voi vaan pelätä.

Ihmiset voivat pahoin, ja voisikin siis todeta, että Rotaryn kaltaisia vastavoimia tälle pahoinvoinnille tarvitaan yhteiskunnassa ja maailmassa. Viranomaiset ja kansainvälinen yhteisö toki tekevät oman osuutensa, mutta väliin mahtuu paljon työsarkaa ja mahdollisuuksia myös kaltaisillemme hyväntekeväisyys- ja palveluorganisaatioille auttaa torjumaan pahuutta, eriarvoisuutta, epätasa-arvoa sekä erilaisia ympäristöuhkia ja näistä koituvia lieveilmiöitä. Isona klubina meidän tulisi olla esimerkkinä muille alueen ja koko Suomen pienemmille klubeille ja aktiivisemmin osallistua erilaisten Rotaryn teemoihin liittyvien palveluhankkeiden toteuttamiseen. Jäsenistöstämme löytyy varmasti työmyyriä niin toteuttamaan hankkeita kuin hankkimaan rahoitustakin tällaisille. Kaikki lähtee yksittäisten rotareiden oma-aloitteisuudesta ja aktiivisuudesta. Ollaan siis mottomme arvoisia: Service Above Self ja People of Action!

 

Allekirjoitus
Presidentti

Share This