Huomio! Rotarit, asento!

A-rata

Klubipresidentti harjoittelemassa maalitaulujen rei’ittämistä rauhanturvaamistehtävissä ”alhaalla” 2008–2009.

24.10. vietetään Rotarylle erityisen tärkeää maailman poliopäivää, mutta tämä päivä on myös YK:n eli Yhdistyneiden Kansakuntien päivä, joka korostaa kansainvälisen yhteistyön tärkeyttä maailmanrauhan ja turvallisuuden edistämisessä! Päivä, jona YK perustettiin vuonna 1945, muistuttaa meitä siitä, kuinka tärkeää on yhteisvoimin rakentaa parempaa ja turvallisempaa maailmaa kaikille. Viikkokokouksessamme saamme tänään kuulla eversti evp Jussi Saressalon mielenkiintoisen esityksen suomalaisista rauhanturvaamisoperaatioista niin YK-lipun kuin NATO-lipunkin alla.

YK:lla on ollut merkittävä vaikutus maailman turvallisuuden ylläpitämisessä ja konfliktien ennaltaehkäisyssä. Sen perustavoitteet rauhan, oikeudenmukaisuuden ja ihmisoikeuksien edistämisestä ovat ohjanneet kansainvälistä yhteistyötä vuosikymmeniä. YK on tarjonnut foorumin, jossa eri valtiot voivat neuvotella ja ratkaista kiistoja rauhanomaisesti, välttäen aseelliset konfliktit ja niiden tuomat kärsimykset.

Ukrainan sota on tuore esimerkki siitä, kuinka konfliktit voivat muodostua vakaviksi uhiksi maailmanrauhalle ja -turvallisuudelle. YK:lla on tässä tilanteessa erityinen rooli rauhanomaisen ratkaisun tukemisessa ja mahdollisessa jälleenrakennustyössä. Humanitaarisen avun tarve on suuri, ja meidän on yhdessä tuettava ponnisteluja, jotka pyrkivät lievittämään kärsimyksiä ja rakentamaan kestävää rauhaa sotatoimialueella.

Kun tarkastelemme maailmanlaajuisia haasteita, kuten ilmastonmuutosta, köyhyyttä, terveydenhuollon saavutettavuutta ja turvallisuutta, ymmärrämme, että vain yhteistyöllä ja solidaarisuudella voimme saavuttaa kestävän tulevaisuuden. Rotary-järjestö on aina ollut esimerkillinen toimija näissä ponnisteluissa, ja toivon, että jatkamme yhdessä sitoutumista paremman maailman luomiseen.

Tänä Yhdistyneiden Kansakuntien päivänä kutsun meitä kaikkia rotareitakin pohtimaan, kuinka voimme omalla panoksellamme edistää rauhaa ja turvallisuutta. Olkoon tämä päivä muistutus siitä, että jokainen tekomme ja valintamme vaikuttavat maailmanlaajuiseen yhteisöömme. Kiitos, että olette mukana tukemassa näitä tärkeitä ponnisteluja! 🕊️

Lepo.

 

Allekirjoitus
Presidentti

Share This