Ohessa DG Mikko Lindemanin kirjelmä Rotarypiirin toimenpiteistä Ukrainan tilanteen hyväksi.

Piirin 1410 Ukraina-keräysHyvät ystävät!

 

Meidän rotareiden yksi keskeinen tehtävämme on pyrkiä auttamaan ihmisiä hädän hetkellä. Mottomme on palvelu itsekkyyden edelle.

 

Piirineuvostomme kokoontui 27.2.2022 illalla ylimääräiseen piirineuvoston kokoukseen. Kokouksen tavoitteena oli löytää niitä toimenpiteitä, joiden avulla pystymme nopeasti reagoimaan Ukrainan sodasta johtuvaan humanitaarisen avun tarpeeseen. Alla piirimme toimintastrategia tässä asiassa:

 

Meidän rotareiden tarjoama apu on humanitaarista apua. Emme rahoita aseita, emme sotaa. Autamme hädässä olevia ihmisiä. Alla kolme toimintamallia, joiden kautta autamme:

 

1) Puola

Ukrainasta Puolaan on virtaamassa valtava määrä ihmisiä sotaa pakoon. Melkein kaikki näistä pakolaisista ovat naisia ja lapsia. Piirikuvernöörinä olen ollut yhteydessä koko Puolan alueen kattavan rotarypiirin piirikuvernööriin, DG Wojciech Wrzecionkowski:iin. Puolassa Ukrainasta saapuvia pakolaisia auttavat paikalliset rotaryklubit. Puolan rotarypiiri pyytää ohjaamaan Puolasta ja muualta maailmaa tulevat tukivarat paikallisen rotaryklubin tilille.

Tuon Puolalaisen rotaryklubin kautta voimme auttaa Ukrainasta Puolaan saapuvia pakolaisia. Puolalaisilla on hyvät yhteydet myös Ukrainaan ja tilanteen niin salliessa he voivat käyttää lahjoitusvarojamme myös Ukrainan puolella tapahtuvaan humanitaariseen työhön. Rahaa käytetään ruokaan, suojaan, terveydenhoitoon ja muuhun välittömään avuntarpeeseen. Rotarypiirimme 1410 on lahjoittanut piirineuvostomme yksimielisellä päätöksellä rotarypiirimme katastrofirahastosta 3300 € tähän kohteeseen.

 

2) Ruotsalaisten rotarypiirien kanssa yhteistyössä toimiminen

Osallistumme yhdessä kaikkien ruotsalaisten rotarypiirien kanssa hankkeeseen, jonka välityksellä tuemme UNICEF ja UNHCR -projekteja Ukrainassa. Rotareiden yhteistyökumppanina toimiii ruotsalainen Akelius Foundation -säätiö. Akelius Foundation tuplaa jokaisen rotareiden lahjoittaman euron. Käytännössä siis lahjoittamalla yhden euron tätä kautta hyväntekeväisyyteen, eurosi vaikuttavuus onkin Akelius Foundation -tuen kanssa 2 €. Olen piirikuvernöörinä allekirjoittanut tätä asiaa koskevan yhteistyösopimuksen ruotsalaisten rotarypiirien ja Akelius Foundationin kanssa. Rotarypiirimme 1410 tulee toteuttamaan lahjoituksen piirimme katastrofirahastosta myös tähän hankkeeseen. Päätöksen piirimme 1410 lahjoituksen suuruudesta tekee piirineuvosto.

 

3) Varautuminen tulevaan

Ukrainan kriisi on kestänyt tätä kirjoitettaessa muutamia päiviä. Emme tiedä vielä, miten tilanne tulee kehittymään ja kuinka pitkäkestoinen tästä kriisistä tulee. Siksi varaudumme rahallisesti myös lähitulevaisuudessa toteutettaviin Ukrainan sodasta johtuviin humanitaarisen avun tarpeisiin. Käytännössä varaudumme tuleviin katastrofiapua tarvitseviin lähiajan projekteihin, joita ei vielä ole tiedossamme. Seuraamme tilannetta ja tartumme humanitaarista apua tarjoaviin hyviin hankkeisiin Ukrainan avuntarpeen ja avustusmahdollisuuksien selkiytyessä.

 

Hyvät rotarit, arvoisat rotaryklubit!

 

Tarjoamme piirimme rotaryklubeille ja yksittäisille rotareille mahdollisuuden osallistua rotarypiirimme ohella yllä mainittujen kohteiden tukemiseen.
Kannustan rotaryklubeja toteuttamaan toimialueellaan myös pienkeräyksiä, joiden kautta lahjoituksia voivat tehdä myös toimialueenne henkilöt ja yritykset. Pienkeräyksen toteuttaminen vaatii ilmoituksen tekemistä poliisille.

 

Voitte ohjata lahjoituksenne rotarypiirimme tilille:

 

Ukraina keräystili:

 

Rotary Internationalin piiri – Rotary Internationals distrikt 1410: FI87 1691 3000 0066 64

 

Tälle tilille tehtyjen lahjoitusten kohdentamisesta huolehtii rotarypiirimme piirineuvosto. Piirineuvostomme tavoite on käyttää tälle tilille kertyneet varat kuhunkin edellä mainittuun 1-3 kohdan kohteisiin yhtäsuurina kolmanneksen osuuksina. Tästä voidaan kuitenkin poiketa tilanteen muuttuessa ja kehittyessä.

 

Huomioikaa kuitenkin, että rotaryklubit voivat myös itse määrittää, mihin edellä mainituista kolmesta vaihtoehdosta rotaryklubinne haluaa lahjoitusvaransa kohdentaa! Kohdentamistoiveesta pitää kertoa piirin edustajalle ennen lahjoituksen tilittämistä ao tilille (DG Mikko Lindeman tai DRFCC Tapani Kaarlas).

 

Suosittelemme vähimmäislahjoitustasoksi 25 €/jäsen. Jokainen rotaryklubi ja rotari voi itsenäisesti tehdä päätöksensä siitä, minkälaisella summalla osallistuu Ukrainan sodasta johtuvan humanitaarisen kriisin hoitoon. Osallistuminen on vapaaehtoista. Piirikuvernöörinä haluan kannustaa kaikkia lähtemään mukaan auttamaan.

 

Palvele – Muutat maailmaa!

 

YT Mikko

Share This