Näin jaat PowerPoint-esityksen klubikokouksessa sekä videotykillä valkokankaalle että Teams-etäyhteyden ylitse etäosallistujille!

 

Näytön jako valkokankaalle (Vaihe 1/5)

Kun läppäri kytketään videotykkiin, kuvaa voidaan jakaa läppärin ruudulle sekä valkokankaalle eri tavoin.

 • Paina FN-näppäin pohjaan (vasemmalla alhaalla) ja näpyttele ylärivistä ikonia, jossa on monitorin kuva
 • Ruudun oikeaan reunaan tulee näkyviin ikkuna, jossa painelut vaihtavat näytönjakotapaa:
  •  PC screen only
   • Vain läppärin näytölle lähetetään kuvaa, videotykki jää pimeäksi
  • Duplicate
   • Läppärin näyttö ja videotykki ovat päällä, ja molemmille lähetetään samaa kuvaa
  • Extend
   • Sekä läppärin näyttö että videotykki ovat päällä, ja kummallekin lähetetään eri kuvaa
  • Second screen only
   • Vain videotykille lähetetään kuvaa, läppärin näyttö jää pimeäksi

Näistä Duplicate ja Extend toimivat näytön jakamiseen videotykille, mutta Extend on suositeltavampi monikäyttöisyytensä vuoksi. Jos Extend ei jostain syystä (esim. läppärin näytönohjaimen ja videotykin yhteensopivuusongelmien takia) toimi, käytä Duplicatea.

 • Duplicatella esiintyjä näkee läppärin ruudulta saman kuvan, mitä heijastetaan videotykillä yleisölle valkokankaalle, mutta jos esim. PowerPoint-esityksessä on slaideihin kirjoitettuja muistiinpanoja/kommentteja, niin esiintyjä ei näe näitä esityksen aikana
 • Extendillä esiintyjä voi valita itselleen läppärin ruudulle PowerPointin esiintyjämoodin (Presenter Mode), jossa näkyy ikkunassa nykyinen slide, seuraava slide, sekä nykyiseen slideen kirjoitetut muistiinpanot/kommentit, ja samaan aikaan Extendillä voi jakaa videotykille esityksen yleisömoodin (Presentation Mode), jossa näkyy vain slidet koko ruudun kokoisina
PowerPointista yleisö- ja esiintyjämoodin aktivointi (Vaihe 2/5)
 • Avaa haluttu esitys PowerPoint-ohjelmassa ja paina ALT-näppäin (vasemmanpuoleinen) pohjaan ja näpäytä F5:sta
 • Esitys aukeaa ns. esiintyjämoodiin (Presenter View), eli PowerPointista aukeaa taustalle yhteensä kolme eri näyttöversiota:
  • Esityksen muokkausmoodi
   • PowerPointin perusmoodi, jossa voi muokata näkyvää slideä, ja vasemman reunan valikosta näkyy pienoiskuvina valittavina muut esityksen slidet
  • Yleisömoodi
   • PowerPointin yleisölle esitettävä näyttöversio, jossa slidet näkyvät yksitellen koko ruudun kokoisina
  • Esiintyjämoodi
   • Mustataustainen erikoismoodi esiintyjälle, jossa kustakin slidestä näytetään pienoiskokoinen kuva ja sen vieressä slideen muokkausvaiheessa liitetyt kommentit, joita esim. esityksen aikana haluaa käyttää muistiinpanoina
   • Lisäksi näytetään pienoiskuvana esityksen seuraava slide, jos esiintyjän täytyy näytettävän sliden aikana pohjustaa puheella seuraavaa slideä ennen sliden vaihtoa
Yleisömoodin jakaminen videotykillä valkokankaalle (Vaihe 3/5)
 • Kun videotykki on kytketty, PowerPointin ALT+F5 -komennon pitäisi automaattisesti avata videotykille näkyviin yleisönäkymä kalvoista
 • Samaan aikaan ALT+F5 -komennon pitäisi avata läppärin näytölle esiintyjämoodi, jossa näkyy nykyinen ja seuraava kalvo pienoiskoossa sekä nykyisen kalvon muistiinpanot/kommentit.
Yleisömoodin jakaminen Teamsin yli etäosallistujille (Vaihe 4/5)
 • Kun Teams-yhteys on avattu ja läppäri on mukana Teams-palaverissa, paina Teamsissa oikealta ylhäältä ruudunjakonappia
 • Teamsiin pitäisi aueta lista ja pienoiskokoiset kuvat kaikista eri jaettavista sovelluksista
 • Jos olet käynnistänyt PowerPoint-esityksen ALT+F5 -komennolla, tässä listassa pitäisi näkyä myös PowerPoint-esityksen yleisömoodi, esiintyjämoodi sekä PowerPointin muokkausmoodi
 • Valitse tästä listasta nimenomaan se yleisömoodi, eli PowerPoint-esitys, jossa esityskalvot näkyvät koko ruudun kokoisina, jolloin Teams-etäosallistujille jaetaan nimenomaan yleisölle tarkoitettu esitys
Esiintyjämoodin aktivointi läppärille (Vaihe 5/5)
 • Varmista, että valkokankaalle näkyy PowerPointin yleisömoodi (Vaihe 3/5)
 • Varmista, että Teamsiin etäosallistujille on jaettu PowerPointin yleisömoodi (Vaihe 4/5)
 • Jos olet käynnistänyt PowerPoint-esityksen ALT+F5 -komennolla, niin esiintyjämoodi on edelleen auki läppärissä taustalla
 • Paina ALT-näppäin (vasemmanpuoleinen) pohjaan ja näpyttele tabulaattori-näppäintä (–>|), jolloin ruudun keskelle tulee näkyviin ikkuna, jossa painelut vaihtavat valittua sovellusta
 • Näpyttele ALT-pohjassa tabulaattoria, kunnes esiintyjämoodi on valittuna (mustataustainen näyttö, jossa pienoiskoossa nykyinen slide, seuraava slide, sekä nykyiseen slideen kirjoitetut muistiinpanot/kommentit)
 • Kun esiintyjämoodi on valittuna, irroita ALT + Tab, jolloin läppärin näytölle aktivoituu PowerPointin esiintyjämoodi, ja esitys voi alkaa!
Share This