Tiedoksi: Jäsenistölle lähetetään pian sähköpostitse kyselylomake, jossa pyydetään suostumusta jäsentietojen rekisteröintiin ja käsittelyyn. Tämä liittyy alla olevaan uuteen tietosuojaohjeistukseen, eli kaikkien toivotaan vastaavan kyselylomakkeeseen pikaisesti.

 

Tietosuojan uudet ohjeet jokaiselle rotaryklubilleGDPR

Suomen tietosuojavaltuutettu on täsmentänyt henkilötietojen käsittelyä ja julkisuutta koskevia ohjeita. Ohjeet perustuvat EU:n henkilötietosuoja-asetukseen (GDPR).

Säännösten mukaan rotaryklubin on pystyttävä osoittamaan, että rekisteröity henkilö on henkilökohtaisesti antanut suostumuksensa henkilötietojensa jakamiseen muille rotareille. Suostumukseksi ei riitä vaikeneminen eikä vastaamatta jättäminen.

Klubien on päivitettävä jäsentensä suostumusta koskevat tiedot SR:n jäsentietojärjestelmään viimeistään 15.6.2021.

Jos jäsenen tietojen näkyvyyskohta on jäsentietojärjestelmässä päivittämättä, hänen tulkitaan kieltäneen tietojensa jakelun. Tästä seuraa, että jäsenen henkilö- ja yhteystietoja ei näytetä muille jäsenille. Järjestön yhteydenpito häneen vaikeutuu. Esimerkiksi rotarypiiri tai muut klubit eivät voi lähettää hänelle postia tai sähköpostia.

Share This